ZVEREX spol. s r. o.

v službách poľovníctva

Vzhľadom k aktuálnej situácii na slovenskom, ako aj európskom trhu v oblasti odbytu divinového mäsa je momentálne akýkoľvek výkup zveriny v koži pozastavený do odvolania