ZVEREX spol. s r. o.

v službách poľovníctva

ZVEREX spol. s r.o. ponúka na dlhodobý  prenájom:
 
skladové priestory