Zverex

v službách poľovníctva

Výkup diviny

Týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že obchodná firma Slovenského poľovníckeho zväzu ZVEREX spol. s r.o., so sídlom Štefánikova 10, Bratislava, bude v spolupráci so Slovenským poľovníckym zväzom – ústredie, uskutočňovať v poľovníckej sezóne 2010/2011 výkup ulovenej zveri do svojich zberných stredísk.
Lovu zdar
Bratislava, 20.9.2010

Mgr. Andrej Kubica PaedDr. Imrich Šuba 
 konateľ ZVEREX s.r.o. výkonný riaditeľ SPZ 

Zberné strediská:

Borský Mikuláš
Medzilaborce
Senica
Chyžné
Dechtice
Kľušov
Stakčín
Bánovce nad Bebravou
Cígeľ
Jablonov nad Turňou