Zverex

v službách poľovníctva

ZVEREX spol. s r.o.
 
bude v poľovníckej sezóne 2010/2011 uskutočňovať výkup živých poľných zajacov
od poľovníckych združení do svojho komorovacieho zariadenia – Šaľa, Nitrianska 1757.
Na zabezpečenie odchytu poskytneme chytacie zariadenie podľa požiadavky dodávateľa.
Na požiadanie poskytne kupujúci zálohu na zabezpečenie odchytu živých zajacov.
 
Nákupná cena: 75,- Eur za živého jedinca