Zverex

v službách poľovníctva

Druh diviny mj Predajná cena (s DPH)

Jelení chrbát kg 21,10 Eur
Jelenie stehno kg 12,50 Eur
Jelenie plece kg 8,40 Eur
Jelení guláš kg 7,40 Eur


Danielí chrbát kg 21,10 Eur
Danielie stehno kg 12,50 Eur
Danielie plece kg 8,40 Eur
Danielí guláš kg 7,40 Eur


Diviačí chrbát kg 16,50 Eur
Diviačie stehno kg 12,00 Eur
Diviačie plece kg 7,90 Eur
Diviačí guláš kg 6,80 Eur

 

Srnčí chrbát s kosťou kg 21,60 Eur
Srnčie stehno kg 17,20 Eur
Srnčí guláš kg 9,10 Eur

Mufloní guláš kg 6,80 Eur

 

Daň z pridanej hodnoty 20 %