Zverex

v službách poľovníctva

ZVEREX spol. s r.o. ponúka na dlhodobý  prenájom:
 
priestory rozrábky mäsa
chladiace a mraziace sklady
komorovaciu halu pre zajačiu zver
sklady
parkovacie miesta pre osobné a nákladné vozidlá
kancelárske priestory