Zverex

v službách poľovníctva

ZVEREX spol. s r.o. bolo listom zo dňa 5.2.2010 poverené Ministerstvom pôdohospodárstva SR zabezpečovať distribúciu dokumentácie vedenej užívateľom poľovného revíru podľa § 22 odst. 1 vyhlášky MP SR č. 344/2009 Z.z.:

 

- plán chovu a lovu raticovej zveri 0,21 Eur s DPH / ks
- plán chovu a lovu malej zveri 0,21 Eur s DPH / ks
- plán starostlivosti o zver 0,21 Eur s DPH / ks
- plán spoločných poľovačiek  0,21 Eur s DPH / ks
- prehľad stavu zveri 0,27 Eur s DPH / ks
- evidencia poľovných a poľovne upotrebiteľných psov 0,21 Eur s DPH / ks

- evidencia lovu zveri, jej úhynu, použitých značkách a použití diviny

0,28 Eur s DPH / ks
- štítok trofeje 0,20 Eur s DPH / ks
- kniha návštev poľovného revíru formát A 4 tvrdá väzba 9,92 Eur s DPH / ks
- kniha návštev poľovného revíru formát A 4 mäkká väzba 5,18 Eur s DPH / ks
- kniha návštev poľovného revíru formát A5 tvrdá väzba 12,38 Eur s DPH / ks
- kniha návštev poľovného revíru formát A5 mäkká väzba 5,51 Eur s DPH / ks
- tabuľka na hodnotenie jeleních parohov podľa C.I.C. 0,37 Eur s DPH / ks
- tabuľka na hodnotenie srnčích parožkov podľa C.I.C. 0,35 Eur s DPH / ks
- tabuľka na hodnotenie danielích lopát podľa C.I.C. 0,36 Eur s DPH / ks
- tabuľka na hodnotenie mufloních rohov podľa C.I.C. 0,35 Eur s DPH / ks
- tabuľka na hodnotenie diviačích klov podľa C.I.C. 0,35 Eur s DPH / ks
- tabuľka na hodnotenie kamzíčích rohov podľa C.I.C 0,34 Eur s DPH / ks

- tabuľka na hodnotenie lebiek medveďa, vlka, rysa, mačky divej,

  jazveca a líšky podľa C.I.C.

0,34 Eur s DPH / ks

- žiadosť o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka

0,11 Eur s DPH / ks

 

Ďalej zabezpečíme:

 

- Medzinárodné terče redukované 50 m 0,24 Eur s DPH pri odbere nad 100 ks
- Medzinárodné terče redukované 50 m 0,40 Eur s DPH pri odbere do 100 ks
- Medzinárodné terče neredukované 100 m 0,49 Eur s DPH pri odbere nad 100 ks
- Medzinárodné terče neredukované 100 m 0,81 Eur s DPH pri odbere do 100 ks
- Národné redukované 50 m 0,21 Eur s DPH
- Terč – Bežiaci diviak 1,20 Eur s DPH pri odbere nad 100 ks
- Terč – Bežiaci diviak  1,36 Eur s DPH pri odbere do 100 ks
   
- Strelecký poriadok SPZ 1,61 Eur s DPH;