Zverex

v službách poľovníctva

 
ZVEREX spol. s r.o. ponúka na odpredaj nadbytočné technologické zariadenie:
 
Univerzálna vákuová narážačka s násypkou typ VN 159
Rezačka na mäso typ RM 82 - predaná
Malokapacitná komorová udiareň typ MKU – 1000 - predaná
Výrobnik šupinatého ľadu typ VLS 110
Chladiaca skriňa