Zverex

v službách poľovníctva

 

ZVEREX spol. s r.o. dodáva najosvedčenejšie liečivá pre zver, anitparazitárne prípravky pre raticovú zver:

CERMIX premix ad us. vet. – je účinný proti podkožnej a nosohltanovej strečkovitosti a proti ektoparazitózam       predajná cena s DPH: 91,28 Eur / balenie 5 kg

RAFENDAZOL premix ad us. vet. – pôsobí proti motoliciam a nosohltanovej strečkovitosti.

  predajná cena s DPH: 87,63 Eur / balenie 5 kg

Prípravky sa vyrábajú v balení po 5 kg, podávajú sa zveri rozmiešané v jadrovom krmive.

ROBORAN pre raticovú zver – vitaminominerálny premix – je určený hlavne pre danieliu, jeleniu, mufloniu a srnčiu zver. Účinky Roboranu na raticovú zver: radikálne zníženie lámavosti parožia, zvýšenie hmotnosti parožia, zvyšovanie bodovej hodnoty trofejí a maximálne využitie genetických vlastností.         

predajná cena s DPH: 43,81 Eur / balenie 20 kg
daň z pridanej hodnoty 20 %