Zverex

v službách poľovníctva


Firma ZVEREX spol. s r.o. ponúka  prírodnú kusovú kamennú soľ k lizu.
 
Kamenná soľ zabezpečuje príjem minerálnych látok pre celkový zdravotný stav
hospodárskych zvierat a lesnú zver.
 
predajná cena: 0,31 Eur s DPH / kg 
daň z pridanej hodnoty 20 %